Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hoof Design Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań, NIP: 7811885289

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę. Podstawą przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane lub do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody. Następnie dane zostaną trwale usunięte.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.