Przejdź do strony: Rozwiązania workplace
Dlaczego?
  • zasoby ludzkie są jednymi z najważniejszych zasobów w  przedsiębiorstwach;
  • to pracownicy swoją opinią kreują wizerunek firmy na rynku jako  pracodawcy, ale też wśród klientów;
  • pracownicy bardzo chętnie identyfikują się z firmą, w której pracują, jeśli  ta daje im przestrzeń do rozwoju i wyrażania siebie. A kreowanie miejsca  pracy takie możliwości daje.
Jak pracujemy
Jak pracujemy
Jak pracujemy?

Przygotowany nasz zespół program workplace strategy to:

  • badania opinii pracowników
  • wywiady pogłębione
  • ankiety diagnozujące potrzeby pracowników
  • warsztaty Design Thinking prowadzone przez certyfikowanego moderatora.

Badamy realne potrzeby pracowników w zakresie rozwiązań wspierających 
rodzaj wykonywanej pracy, zapotrzebowanie na nowe technologie, strefy 
well-being i kreatywności.

Przez cały czas trwania badań jesteśmy do dyspozycji działów HR lub osób 
odpowiedzialnych za zmiany. Wspieramy procesy zarządzania zmianą
 

Przejdź do strony: Co jest wynikiem naszych badań?
Przejdź do strony: Poznaj naszych ekspertów
Przejdź do strony: Zapoznaj się z naszym case study